homepage

Obnova biodiverzity

SOHO vznikne ako veľkomestský park, do ktorého sa vrátia pôvodné druhy stromov, zvýši sa biodiverzita lokality a zároveň vznikne príjemný tieň. Plánujeme vysadiť viaceré dlhoveké stromy, ako sú jasene, duby, javory či lipy. Súčasťou lokality bude aj „riadená divočina“, v ktorej budú podporované prirodzené prírodné procesy či rastlinná a živočíšna biodiverzita. Vznikne nový domov nielen pre Bratislavčanov, ale aj pre rôznorodé vtáky, veveričky či včely.

Viac informácií

Efektívne hospodárenie s vodou

Blízkosť vodného toku je jednou z hlavných výsad SOHO. Okrem príjemného miesta na prechádzky pomôže aj so zadržiavaním dažďovej vody na povrchu pomocou suchých poldrov, mokradí či dažďových záhrad. Dažďová voda vnesie do parku úplne nový zážitok, podporí okolité porasty a hlavne pomôže s ochladzovaním ovzdušia. S ochladzovaním pomôžu aj umelé vodné prvky, napríklad fontány.

Mesto krátkych vzdialeností

Peší pohyb je najekologickejší spôsob dopravy. Preto je SOHO koncipované ako miesto krátkych vzdialeností. Všetko, čo potrebujete – obchody, služby, relax, šport, zábava, vzdelávanie, kultúra, pracovné príležitosti, komunitné aktivity – máte len na pár krokov. Nutnosť použiť automobil tak klesá a ekologický potenciál mesta stúpa.

Trvalo udržateľné bývanie

Pohodlné bývanie s čo najmenšou karbónovou stopou je to naše! Preto znižujeme prehrievanie budov exteriérovým tienením a použitím svetlých farieb, využívame podzemné vody v lokalite ako súčasť energetickej koncepcie a rozhodli sme sa pre zdravotne vhodnejšie stropné kúrenie a chladenie. Zároveň prostredníctvom Smart riešení motivujeme aj obyvateľov a užívateľov k šetrnejšej spotrebe energií.

This site is registered on wpml.org as a development site.